0 Kč

Odkazy na stránky, ze kterých můžete stahovat aplikace pro váš USB disk / flashdisk:

 

 Portable Apps download / ke stažení:

http://portableapps.com/apps

Accessibility

Development

Education

Games

Graphics & Pictures

Internet

Music & Video

Office

Operating Systems

Utilities


LUPO PENSUITE:

http://www.lupopensuite.com

WEB BROWSERS:


E-MAIL CLIENTS:


E-MAIL SERVERS:


MESSENGER/VOIP:


P2P CLIENTS:


FTP CLIENTS:


FTP SERVERS:


WEB SERVERS:


WEB EDITORS:


WEB EDITING TOOLS:


DOWNLOAD MANAGERS:


FEED READERS:


TELNET/SSH CLIENTS:


REMOTE CONTROL:


BOOKMARKS MANAGERS:


WIKI:


POPUP KILLERS:


PROXY SERVERS:


OTHER INTERNET TOOLS:

 

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • 직통 전화 기술

  4. 5. 2022 12:35:27 | VernonFak


  정말 지긋지긋하게도 코로나가 계속해서 변이에 변이를 하고 그 사태가 길어짐에 따라 갈수록 경제도 악화되고 소상공인은 물론, 여러 직종에 종사하시는 분들 역시 그 피해가 점점 커지고 있습니다.
  그로 인하여 여러가지 신용대출, 담보대출, 무담보대출, 무직자대출은 물론이고
  다양한 카드론이나 캐피탈등을 이용한 대출 역시나 많아지고 있습니다.
  하지만 문제는 여러 대출을 알아보더라도 대출 조건이 안되서 부당하게 높은 이자로
  불법 대출을 이용하거나 여러 인증되지 않은 캐피탈등을 통해 자금을 구하시는 분들도 많습니다.
  하지만 그러한 불법 대출도 있겠지만 요즘들어 새로이 자금을 마련할 수 있는 방법인 '폰테크'를 이용하시는 분들이 많아 지셨는데요 이 '폰테크'라는 것에 대해서 알아보겠습니다.

  우선적으로 어떠한 일을 진행함에 있어서 제일 중요한건 당연히 '업체'입니다.
  어떠한 업체를 이용하느냐에 따라 그 일의 결과가 달라지기 때문이죠
  폰테크 역시 어떤 업체를 이용하느냐에 따라서 그 결과가 달라집니다.

  그래서 다른 여러 곳들을 비교해 보고 찾은 가장 핫한 업체인 '다이렉트 폰테크'라는 곳을 소개해
  드리겠습니다.
  제일 중요한 '매입가'와 '안정성'의 조화가 잘 맞아 떨어지면서 가성비가 가장 좋은 업체이기 때문에
  선택을 했습니다.

  요즘 코로나로 인한 규제가 예전 보다는 많이 풀렸지만 그래도 아직 안심하기엔 상황이 좋지 않아
  대면이나 방문하기를 꺼려하시는 분들을 위해 비대면을 통한 방식으로도 진행이 가능하며,
  직접 매장에 방문하여 진행도 가능하고, 출장매입 또한 가능한 업체입니다.
  무엇보다 제일 중요한건 다이렉트 폰테크는 당연히

  정식 사업자등록 업체
  사전승낙서 발급 업체
  직접 매장을 운영하고 있는 업체
  이 세가지를 모두 충족하는 업체 입니다.

  만일 이 세가지가 모두 충족되지 않은 업체에서 진행을 할 경우 여러가지 불상사가 발생합니다.
  더군다나 비대면 같은 경우에는 소중한 고객의 정보를 이용하여 추후 요금폭탄이나 추가개통으로 인해
  사기를 입는 분들도 많고 심지어 개통 후 돈을 못받는 경우도 있으니 조심하셔야 합니다.

  다이렉트 폰테크를 이용하시는 분들의 이점은

  타 업체와 비교, 안정성 비례 가장 높은 매입가에 판매가 가능합니다.
  365일 연중무휴 24시간 심지어 주말에도 문의가 가능 하다는 점입니다.
  안전하고 빠른 조회와 진행을 통해 당일입금까지 가능합니다.
  다년간의 노하우로 폰테크진행 사후에 문제가 생기지 않습니다.
  전국 어디든 출장이 가능합니다.

  이 밖에도 여러 장점들이 있지만 가장 중요한 것들만 체크를 했습니다.

  다이렉트 폰테크 에서는 기타 사기방지를 위한 상담이나
  본 업체를 이용하여 진행하지 않아도 친절하게 설명을 해 주시니 폰테크를
  잘 모르시는 분들은 한번쯤 문의를 해보시는 것을 추천드립니다.
  사실 여러 업체와 광고도 많아 어느 업체를 믿어야 할지 모르는 분들에겐
  이것보다 더 좋은 것은 없을 것 같네요.

  폰테크를 진행함에 있어서 주의해야 할 점도 물론 있습니다.

  보장되지 않는 높기만한 매입가 경계하기

  많은 분들이 높은 매입가만 보고 찾은 업체는 대부분 이런저런 명목으로 매입가에서 차감을 하는데요
  보통 출장비를 받거나 출장비가 없다고 하고선 매입가에서 차감 후 지급하거나
  수수료나 다른 명목들 역시 동일한 방식으로 결국은 매입가에서 차감을 하는 경우가 대부분이라
  높은 매입가만 보고 진행을 하게되면 결국 피해가 발생할 수밖에 없습니다.

  유심은 꼭 챙기기

  폰테크 진행 이후에 유심칩은 어떠한 이유로든 본인이 반드시 챙겨야 합니다.
  그렇지 않을 경우엔 소액결제로 인한 요금폭탄 소위 유심깡의 악용 우려가 있기 때문에
  유심칩은 반드시 본인이 챙겨야 합니다.

  매입금은 바로 받기

  개통한 기기를 넘김과 동시에 그 자리에서 매입가를 입금받으셔야 합니다.
  내일 입금이 된다거나 기타 이런저런 이유로 입금을 미루는건 99.9% 사기입니다.
  처음보는 사람이 편의점에서 물건을 가져가면서 내일 돈을 주겠다고 하는 것과 마찬가지죠
  절대로 기기를 넘김과 동시에 입금을 받으셔야 합니다.
  그렇지 않은 경우엔 기기만 넘기고 돈은 입금받지 못하는 상황이 발생합니다.

  기타 다른 주의사항들 역시 많지만 가장 중요한 점들만 말씀 드렸습니다.
  나머지 자세한 사항은 다이렉트 폰테크에 문의하시면 쉽고 상세한 설명을 들으실 수 있습니다.

  Odpovědět

 • gạch ốp lát

  4. 5. 2022 0:12:59 | VernonFak


  gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, cửa hàng nội thất
  Text: Nội thất Tiến Khôi chuyên kinh doanh các mặt hàng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, các loại mái ngói, thiết bị điện năng lượng Địa chỉ: 91 Đường Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, SĐT: 0936565654, 0826565654, Website: noithattienkhoi.vn

  Odpovědět

 • electrodomesticos

  3. 5. 2022 8:30:04 | VernonFak


  Contamos con servicios de diseño y desarrollo web, gestión estratégica de redes sociales. Más de 5,000 productos en electrodomésticos grandes, pequeños, línea blanca, audio y video, deporte, gimnasio, belleza y cuidado personal, perfumería, y mucho más para hogares y oficinas. Envíos a todo el Perú.

  Odpovědět

 • BestForexBonus

  1. 5. 2022 16:34:20 | HowardFen


  Instant Transactions. With FXSign now quickly deposit and withdraw money anytime and anywhere without any delay. 150+ tradable instruments . 50% Bonus .

  Odpovědět

 • nocleg augustow centrum

  1. 5. 2022 15:24:01 | Pinoitymoutt

  https://www.noclegiiaugustow.online

  Odpovědět

 • Professional website promotion

  16. 3. 2022 11:57:33 | pentelobeGo

  I share with you professional website promotion services. The best price, the work is done within a few days. More than 1500 backlinks are created. Money back guarantee. A professional works through the kwork exchange https://kwork.com.
  Here is the link https://kwork.com/offpageseo/13467403/professional-website-promotion-1500-good-back-links

  Odpovědět

 • Pomoc Ukrajině

  12. 3. 2022 23:09:23 | JuliaCapse

  Ahoj, jmenuji se Julia a jsem z ukrajinského města Charkov. Máme stanné právo a někdy jsou poblíž výbuchy. Jsem velmi vyděšený a hladový.
  Prosím, pomozte mi, pokud máte dost peněz pro sebe.
  Tyto peníze utratím za jídlo pro sebe a pro naši statečnou armádu.
  Sláva Ukrajině!

  BTC bc1qdej4vazt8rnhurlswxcgq9q083zwcduzvp6gar
  ETH 0x99a5B06A3CFCfE34A28538651779602416440aDE
  BNB bnb15rf0ju302zh5sg59m9kg3pzlp6q5ucvczrxsda
  LTC ltc1q2x6lyat9j3ajrp77xgt8y6dtelk0nhkyqury4q
  DOGE DK4eDbnH5HViaCbN2bZqTiv8EyW2FZZe1a

  <img src="https://sun9-38.userapi.com/impg/MLk3Nf8N29ygKH-Q1jLUh--qEMkbcYmvKK1UAA/Q3SkMm0D8I8.jpg?size=500x323&quality=95&sign=ee803163ab73d7eab52d79900768e250&type=album">

  Odpovědět

 • Professional website promotion

  10. 3. 2022 21:51:35 | pentelobeGo

  I share with you professional website promotion services. The best price, the work is done within a few days. More than 1500 backlinks are created. Money back guarantee. A professional works through the kwork exchange https://kwork.com.
  Here is the link https://kwork.com/offpageseo/13467403/professional-website-promotion-1500-good-back-links

  Odpovědět

 • Love

  24. 2. 2022 8:40:48 | Vicktoriaalles

  Vsem Dobra i horohsego nastroenia. Vsem budet horosho !!!

  Odpovědět

 • EXCLUSIVE FAT BINS

  31. 1. 2022 22:33:03 | RichardMat

  EXCLUSIVE FAT BINS!
  NEW SEASON 2022!
  GREAT VALID!
  GREAT PRICE! 100$
  REAL VALID 90%
  BASE: exclusive_fat_usa
  HUGE OF USA!
  http://bestplacetobuycc.ru
  http://legitccshop.freecvvsites.ru
  http://freshcvvshoponline.freedumpswithpin.ru
  http://good-cvv-sites.ccshopxmppjp.ru
  http://company-fullz.thedumpsalethisweekend.ru

  httpcc-shopping2020-fullzru

  Odpovědět